Otroka nogometna ola

Nogometna ola NK Maribor v sodelovanju z mariborskimi osnovnimi olami vsako leto organizira otroko nogometno olo. Gre za interesno dejavnost, ki je pomemben temelj za popularizacijo naega kluba in porta na sploh. Na triindvajsetih osnovnih olah, v katerih sodeluje okoli 850 otrok se vadba izvaja enkrat do trikrat tedensko. 

Program je namenjen dekom in deklicam prve triade in sicer starih od est do osem let. Vadba poteka pod vodstvom in nadzorom strokovno usposobljenega vaditelja. Cilj pedagoko-strokovnega procesa je spoznavanje pomena porta oziroma natanneje nogometa. Otroci se bodo v sklopu vadbe uili ustreznega portnega vedenja in osnovnih elementov nogometne igre, izboljali pa bodo tudi svoje motorine sposobnosti. 

Nudimo monost obiska olarjev na stadiona Ljudski vrt ali obisk znanega nogometaa NK Maribor na vai oli.

Otroke elimo navduiti za nogometno igro, spodbujati k gibanju in zdravemu nainu ivljenja. elimo jim tudi kar najbolje predstaviti nogomet in na klub.

Osnovne ole, ki so vkljuene v projekt ON:

O Preihov Voranc 
O Draga Kobala Brezje  
O Kamnica  
O Draga Kobala  
O Janko Padenik 
O Leona tuklja  
O Angela Besednjaka  
O Slava Klavora 
O Borci za severno mejo 
O Bojan Ilich 
O Franca Rozmana Staneta
O Franceta Preerna 
O Bratov Polaniev  
O Tone ufar
O Maksa Durjave 
O Ludvika Pliberka
O Franca Lenika Vuka Slivnica
O Duana Flisa Hoe
O Martina Konaka
O Tabor I
O Rada Robia Limbu
O Malenik
O Duplek
 
Ve informacij:
Vodja otroke nogometne ole: Primo Kocuvan
Telefon: 031 285 665 (PON/PET med 12. in 14. uro)
E-pota: ons@nkmaribor.com

Vijol'ni nogometni vrtec
Pod okriljem nae Otroke nogometne ole NK Maribor pa smo zaeli tudi s projektom poune, zabavne vadbe za najmlaje. Potekala bo dvakrat tedensko v Ljudskem vrtu in MP Zone in skozi celotno olsko leto pod strokovnim vodstvom naih trenerjev. Vabilo v Vijol'ni nogometni vrtec velja za otroke, rojene v letih 2018 in 2019. 

Vodja nogometnega vrtca: Primo Kocuvan
Telefon: 031 285 665 (PON/PET med 11. in 13. uro)
E-pota: vrtec@nkmaribor.com

  U7
  U8
  U9
  U10
  U11
  U12
  U13
  U14
  U15
  U17
  U19